Vertrouwelijkheid

Op onze trajecten is het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat wij nooit, zonder uw nadrukkelijke toestemming, informatie over u delen met derden. Onze gesprekken, ingevulde vragenlijsten, opgestelde verslagen, etc., zijn strikt vertrouwelijk.

In veel gevallen betaalt uw werkgever de factuur voor het traject. Dit betekent dat uw werkgever akkoord dient te geven voor het starten van een traject. Uw werkgever is in dat geval dus op de hoogte dat u bij ons een traject volgt. Uw werkgever ontvangt geen inhoudelijke informatie over hetgeen u met ons bespreekt, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft.