Vertrouwelijkheid

Op onze trajecten is het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat wij nooit, zonder uw nadrukkelijke toestemming, informatie over u delen met derden. Onze gesprekken, ingevulde vragenlijsten, opgestelde verslagen, etc., zijn strikt vertrouwelijk. Indien gerichte rapportage aan- of overleg met derden in het kader van uw traject voor u zinvol zou kunnen zijn, dan wordt dit altijd eerst met u besproken.

Uw werkgever betaalt waarschijnlijk de factuur voor het traject. Dit betekent dat uw werkgever akkoord dient te geven voor het starten van een traject. Uw werkgever is in dat geval dus op de hoogte dat u bij ons een traject volgt. Uw werkgever ontvangt geen inhoudelijke informatie over hetgeen u met ons bespreekt, tenzij u ons hiertoe verzoekt en ons daarvoor toestemming geeft.

Sommige werkgevers kiezen voor een werkwijze waarbij zij niet weten wie van hun medewerkers zich aanmelden voor coaching. In dat geval zal uw werkgever een offerte en factuur ontvangen zonder uw persoonsgegevens.