Wij brengen de specialist naar de poort van uw bedrijf

Visie

Verzuim vanwege psychische klachten

In Nederland ontstaat een derde van al het verzuim als gevolg van psychische klachten. Bij de leeftijdsgroep 25-45 jaar zijn psychische klachten zelfs de grootste oorzaak van verzuim (RIVM, 2017). Psychische stoornissen gaan gepaard met een sterk verminderde kwaliteit van leven. Ook leiden ze vaak tot productiviteitsverlies en lang ziekteverzuim van werk.

Overheidsbeleid en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Vanuit de overheid wordt nauwelijks ingezet op preventie van psychische klachten. Pas wanneer er een stoornis zoals een depressie of angststoornis is ontstaan, is er vergoeding van behandeling door een BIG-geregistreerd psycholoog of psychiater mogelijk. Vaak lopen mensen dan al een lange tijd rond met forse klachten. Na aanmelding bij de GGZ worden zij geconfronteerd met wachttijden die - afhankelijk van het type klachten - veelal tussen de 6 weken en 2 jaar duren.

Werkgever: hoge kosten en organisatorische problemen

Onderwijl is de werkgever zijn werknemer vaak langere tijd (ten dele) kwijt en loopt een eventueel re-integratietraject onnodig veel vertraging op. De werkgever heeft vaak geen goed inzicht in het herstel- en behandeltraject van de werknemer als dat uberhaupt al op gang is gekomen.

Landelijke cijfers tonen aan dat het verzuim leidt tot hoge kosten voor werkgevers:
Verzuim van een werknemer met een modaal inkomen kost de werkgever tussen €230,- (loondoorbetaling en arbodienst) en €410,- (incl. productiviteitsverlies en vervangend personeel) per dag. Een gemiddelde verzuimperiode als gevolg van psychische klachten kost de werkgever hiermee tussen de €45.000,- en €75.000,- per werknemer. Dit bedrag is navenant hoger wanneer de werknemer bovenmodaal verdient.

De visie van Impact Bedrijfspsychologie

Impact Bedrijfspsychologie brengt de specialist naar de poort van uw bedrijf. Wij wachten niet totdat een werknemer een stoornis heeft ontwikkeld en zich door de wachttijd van de GGZ heeft geworsteld, maar we richten ons op preventie en vroege interventie. Kortom: waar mogelijk psychische klachten voorkomen en als ze toch ontstaan, toewerken naar een spoedig en duurzaam herstel.

Deze aanpak kan de periode van verzuim significant verkorten en preventieve interventies kunnen een aanzienlijk deel van de psychische stoornissen voorkomen. Een goed preventiebeleid kan werkgevers gezondere werknemers en een grote kostenbesparing opleveren.

Wij vinden het belangrijk om ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw bedrijf en haar werknemers. Iedere sector en ieder bedrijf is namelijk uniek en de behoeften en problemen kunnen sterk verschillen.

Hoge kwaliteit

Om er verzekerd van te zijn dat we een hoge kwaliteit bieden werkt Impact Bedrijfspsychologie met academisch opgeleide professionals die gebruik maken van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en 'best practices'.

Onze specialisten hebben op diagnostisch vlak de expertise om het volledige GGZ-veld te overzien en hebben de behandelcompetenties om het volledige spectrum dat loopt van lichte klachten tot psychische stoornissen adequaat te behandelen.

Werknemers aan het woord

Mensen die vanwege psychische klachten zijn uitgevallen op werk zeggen het volgende over hun ervaringen:

"De stap naar de huisarts was een grote, vervolgens werd ik geconfronteerd met lange wachttijden. In deze tijd is het alleen maar slechter met mij gegaan"

"Als mijn werkgever hulp had aangeboden dan had ik hier zeker gebruik van gemaakt"

"Het ging al langere tijd niet goed met mij. Dit was ook duidelijk voor mijn collega's. Mijn manager leek niet goed te weten wat zij met mij aan moest"

"Hoe langer ik ziek thuis zat, hoe hoger de drempel om weer aan het werk te gaan. Ik werd geconfronteerd met allerlei bijkomende angsten en onzekerheden"