Specialistische coaching & preventie op maat

Impact Bedrijfspsychologie

Verzuim van werk is een toenemend probleem. Een derde van al het verzuim ontstaat als gevolg van psychische klachten. Dit percentage neemt toe: bij jongere werknemers zijn psychische klachten inmiddels de grootste oorzaak van verzuim.

Een beleid dat zich richt op preventie- en snelle interventie kan bijdragen aan de psychische gezondheid van werknemers, verzuim verminderen, en daarmee voor organisaties leiden tot grote kostenbesparingen.

Impact Bedrijfspsychologie biedt individuele coaching en diagnostiek op specialistisch niveau en begeleidt werkgevers bij het ontwikkelen van een actief preventiebeleid.