Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich telefonisch of met behulp van het aanmeldformulier bij ons aanmelden. Na aanmelding nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intake

Het doel van de intakefase is om kennis te maken, te ervaren of er een klik is en om tot een plan van aanpak te komen.

Gedurende het eerste gesprek zullen we stil staan bij uw doelstelling, hulpvraag en de door u ervaren klachten. We besteden ook aandacht aan de omstandigheden in uw leven (werk en privé) en hoe u als persoon hiermee omgaat. Ook kan u gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen. De resultaten van deze vragenlijsten helpen ons om tot een plan van aanpak te komen.

Het tweede gesprek staat met name in het teken van ons advies en het opstellen van doelen en het plan van aanpak. Er wordt tevens een inschatting gemaakt van hoeveel sessies we denken nodig te hebben.

Na de intakefase wordt er aan uw werkgever een offerte gestuurd met een voorstel voor een coachingstraject. Uw werkgever dient akkoord te geven voor het starten van het traject.

Coaching

Onze specialisten zijn breed geschoold en bekwaam in het coachen van mensen met uiteenlopende vragen, doelen, psychische klachten en problemen. We bieden uitsluitend coaching op basis van wetenschappelijk onderbouwde psychologische interventies.

We maken onder andere gebruik van Oplossingsgerichte coaching/therapie, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Kortdurende psychotherapie (KOP) en Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Tevens maken we gebruik van E-health (online behandelmodules) en wanneer dit passend en gewenst is, kunnen sessies tevens telefonisch plaatsvinden.

Daarnaast is het mogelijk om een driegesprek te hebben met u en uw leidinggevende. Dit doen we alleen wanneer u hierachter staat en dit voor u zinvol is.

Evaluatie

Het traject en de voortgang worden tussendoor en aan het eind geëvalueerd. We doen dit tijdens de sessies en ook met behulp van vragenlijsten.

Toeleiden naar passende externe zorg

Als uit de intake en diagnostiek blijkt dat een verwijzing naar externe zorg meer passend is, dan kunnen wij u direct en snel toeleiden naar passende zorg. Per saldo wordt hiermee de tijd tot passende externe behandeling significant verkort. Indien nodig en gewenst kunnen we ter overbrugging van de wachttijden alvast starten met een coachingstraject. Hier dient uw werkgever dan wel akkoord voor te geven. Zodra u aan de beurt bent bij de betreffende externe zorgverlener, dragen wij de behandeling aan hen over.