Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich telefonisch, per e-mail of met behulp van het contactformulier bij ons aanmelden. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Intake

Het doel van de intake is om kennis te maken, te ervaren of er een klik is en om tot een plan van aanpak te komen.

Gedurende het eerste gesprek zullen we stil staan bij uw doelstelling, hulpvraag en de door u ervaren klachten. We besteden ook aandacht aan de omstandigheden in uw leven (werk en privé) en hoe u als persoon hiermee omgaat. Indien nodig maken wij ook gebruik van vragenlijsten. De resultaten van deze vragenlijsten helpen ons om tot een plan van aanpak te komen.

Het tweede gesprek staat met name in het teken van ons advies en het opstellen van doelen en het plan van aanpak. Er wordt tevens een inschatting gemaakt van hoeveel sessies we denken nodig te hebben.

Als uit de intake en diagnostiek blijkt dat een verwijzing naar externe zorg meer passend is, dan kunnen wij u direct en snel toeleiden naar passende zorg. In de meeste gevallen verloopt dit traject ook via Impact en kunt u dus bij uw behandelaar blijven.

Na de intakefase wordt er aan uw werkgever een offerte gestuurd met een voorstel voor een behandeltraject. Uw werkgever dient akkoord te geven voor het starten van het traject.

Behandeling

Onze specialisten zijn breed geschoold en bekwaam in het behandelen van mensen met uiteenlopende vragen, doelen, psychische klachten en problemen. We maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde psychologische interventies. We maken onder andere gebruik van Oplossingsgerichte coaching/therapie, EMDR, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Kortdurende psychotherapie en Acceptance and Commitment Therapie (ACT). Daarnaast is het mogelijk om een driegesprek te hebben met u en uw leidinggevende. Dit doen we alleen wanneer u hierachter staat en dit voor u zinvol is.

Evaluatie

Het traject en de voortgang worden tussendoor en aan het eind geëvalueerd.