Preventie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een goed preventiebeleid de gezondheid kan bevorderen en het ontstaan van psychische klachten kan voorkomen. Voor de persoon in kwestie levert dit een betere (mentale) gezondheid en een betere kwaliteit van leven op. Voor werkgevers betekent dit gezondere werknemers. Dit kan een grote kostenbesparing opleveren door minder verzuim en hogere productiviteit. In onze visie neemt preventie daarom ook een belangrijke plaats in.

Impact Bedrijfspsychologie kan samen met uw bedrijf een preventiebeleid ontwikkelen dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van de organisatie en haar medewerkers. Hierbij kunnen wij verschillende interventies inzetten:

Trainingen aan leidinggevenden en werknemer

Leidinggevenden kunnen wij trainen in het signaleren van psychische klachten. Ook kunnen we hen informeren over de factoren waarop zij als leidinggevende zelf invloed hebben om psychische klachten te voorkomen, dan wel verminderen.

Werknemers kunnen wij helpen bewustwording van hun eigen klachten te creëren. We kunnen hen trainen in het omgaan met stress, en daarmee het voorkomen van psychische problemen.

Trainingen worden altijd op maat gemaakt voor uw bedrijf.

Laagdrempelige onlineinformatie en behandelmodules

Wij maken gebruik van het platform van Gezondeboel. De nadruk ligt hierbij op preventie door in een vroegtijdig stadium bewustwording te creëren en een laagdrempelige interventie aan te bieden. Op deze manier versterken we het mentale kapitaal van de gebruiker waardoor zij meer veerkrachtig worden en beter om kunnen gaan met stressoren

Als u benieuwd bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen en dan maken we een afspraak.

Wat zeggen onze klanten

Medewerkers voelen zich gehoord, veilig en op hun gemak.

Suzan Noppen – van den Broek, Secretaris Raad van Bestuur & Programma-manager Duurzame Inzetbaarheid, TWB Thuiszorg met Aandacht

Sinds begin 2019 werken we (erg prettig!) samen met Impact Bedrijfspsychologie. We hebben de oprichters Stijn en Carlo leren kennen als professioneel, meedenkend, betrokken en ondersteunend aan de visie van onze organisatie op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ze staan open voor elke vraag, initiatief en ervaring van ons, of deze nu inhoudelijk of procesmatig is.

Van onze medewerkers ontvangen we positieve berichten over de psychologen en de begeleiding: to the point, duidelijke doelen, praktische handvatten en ruimte voor eigen inbreng en de eigen grenzen. Medewerkers voelen zich gehoord, veilig en op hun gemak. Kortom, na een periode van elkaar beter leren kennen en procesinrichting, staat er inmiddels een hele mooie en vruchtbare samenwerking waarmee wij richting onze medewerkers ondersteuning kunnen bieden wanneer zij die nodig hebben.