Preventie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een goed preventiebeleid de gezondheid kan bevorderen en het ontstaan van psychische klachten kan voorkomen. Voor de persoon in kwestie levert dit een betere (mentale) gezondheid en een betere kwaliteit van leven op. Voor werkgevers betekent dit gezondere werknemers. Dit kan een grote kostenbesparing opleveren door minder verzuim en hogere productiviteit. In onze visie neemt preventie daarom ook een belangrijke plaats in.

Impact Bedrijfspsychologie kan samen met uw bedrijf een preventiebeleid ontwikkelen dat aansluit bij de kenmerken en behoeften van de organisatie en haar medewerkers. Hierbij kunnen wij verschillende interventies inzetten:

  • Training aan leidinggevenden
  • Training aan werknemers
  • Efficiënte screening naar psychische klachten
  • Laagdrempelige online modules
  • Individuele (online) coaching voor uw werknemers

Als u benieuwd bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen en dan maken we een afspraak.